เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด       /// กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายวิชาเลือกเสรีคณะอักษรศาสตร์ (ด่วนมากที่สุด)    
รายวิชาต่อไปนี้สามารถลงเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้แก่ วิชา 435312, 435251, 435253, 435261, 435271, 435276, 435416
ประกาศโดย   คณะอักษรศาสตร์   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2557
 2.ประกาศ…สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 เฉพาะโครงการวิศวะเพิ่มพิเศษ (ด่วนมากที่สุด)    
ขอให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (รหัสขึ้นต้นด้วย 0956) เฉพาะโครงการวิศวะเพิ่มพิเศษ ให้ตรวจสอบใบแจ้งยอดชำระเงินใหม่ โดยใบแจ้งยอดที่ถูกต้องจะต้องมีค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ 3000 บาท ด้วย หากไม่มีใครพิมพ์ใบแจ้งยอดใหม่ กรณีชำระเงินไปก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ไปชำระเงินเพิ่มเติม 3000 บาท ที่งานคลัง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (แจ้งเจ้าหน้าที่งานคลังว่าขอจ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษที่กองบริการฯ ตั้งหนี้เพิ่มมา)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2557
 3.ประมวลการสอนรายวิชา 554 101 สมุนไพรพื้นฐาน (Elementary Herbal Medicines) (ด่วนมากที่สุด)    
หน้า 1
หน้า 2
ประกาศโดย   คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 4.กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ICT ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
Click เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 5.ประกาศ...สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 ภาคต้น/2557 (ด่วนมากที่สุด)    
จะมีการ Pretest เรื่องการเตรียมสารละลายและความเข้มข้น
ณ ห้อง 4203, 4204 ชั้น 2 ตึกวิทย์ 4

วันจันทร์ที่ 18 ส.ค. 57
กลุ่ม 1 เวลา 09.25 น.
กลุ่ม 2 เวลา 13.00 น.

วันอังคารที่ 19 ส.ค. 57
กลุ่ม 3 เวลา 09.25 น.
ประกาศโดย   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 6.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รับตรงรอบแรกที่ได้รหัสขึ้นด้วย 990…) วังท่าพระ (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรหัสประจำตัวใหม่ได้แล้ว และหากนักศึกษาท่านใดที่ยังส่งเอกสารไม่ครบก็ให้ดำเนินการส่งมาให้ครบด้วย
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 7.นักศึกษาใหม่คณะจิตรกรรมฯ โปรดทราบเรื่องการชำระค่าลงทะเบียน (ด่วนมากที่สุด)    
ให้นักศึกษาใหม่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยด่วน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วันสุดท้ายของการชำระเงินคือ 24 กค.57 นี้เท่านั้น
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2557
 8.นักศึกษาใหม่คณะจิตรกรรมฯ/สถาปัตยAdmiss/โบราณคดี Amdmiss/มัณฑนศิลป์รอบที่ 2 (โปรดทราบ) (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ได้แล้ว เมื่อทราบรหัสใหม่แล้วกรุณาจัดส่งเอกสารข้อ 6.1-6.5 มายังกองบริการการศึกษาโดยด่วนด้วย (หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับเซ็นชื่อ/เขียนรหัสด้วย) ขอบคุณคะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2557
 9.การลงทะเบียนรายวิชาภาคการศึกษา 1/57 สำหรับคณะมัณฑนศิลป์ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามกำหนด เนื่องจากคณะมัณฑนศิลป์กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตารางเรียนการสอน หากมีข้อส่งสัยโปรดติดต่อคณะโดยตรงที่คุณชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน เบอร์ภายใน 11503 หรือ 02-2215874
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษาวังท่าพระ   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2557
 10.นักศึกษาใหม่คณะสถาปัตย์ฯ ประเภทรับตรงจากคณะและโควต้า (โปรดทราบ) (ด่วนมากที่สุด)    
ให้นักศึกษารับตรง+โควตา ดำเนินการเข้าWeb:reg.su.ac.th เมนูนักศึกษาใหม่ พิมพ์แบบฟอร์มธนาคารในข้อ 3 และข้อ 4 (ติดรูป 2 นิ้ว) ทำการกรอกข้อมูลให้ครบ/ส่ง Transcript 2 ชุดเซ็นชื่อ/รหัสใหม่หรือเอกสารที่ยังไม่ได้ส่ง(ส่งที่อยู่ของกองบริการการศึกษา)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2557
 11.สำหรับนักศึกษาทุกคณะวิชา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ด่วนมากที่สุด)    
เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ไม่ต้องชำระค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมช้าและค่าปรับการลงทะเบียนรายวิชาช้า ระบบบริการการศึกษาจะเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปทำการลงทะเบียนวิชาเรียน ตั้งแต่วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 - วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 พร้อมชำระเงินที่ธนาคาร 6 ธนาคารสาขาใกล้บ้านทุกสาขา ธนาคารที่ให้บริการคือ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรุงศรีอยุธยา
 • กสิกร
 • ทหารไทย
 • ไทยพาณิชย์
 • ธนชาต
  หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษาต้องชำระค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมช้า และค่าปรับการลงทะเบียนรายวิชาช้า
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2557
   12.แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพ (ด่วนมากที่สุด)    
  ผู้สอบผ่านการคัดเลือก Admissions ปีการศึกษา 2557 คลิกแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2557
   13.นักศึกษาใหม่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ชั้นปีที 1 (โปรดทราบ) (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาสามารถค้นหารหัสประจำตัวและกรอกประวัตินักศึกษาได้แล้วนะคะ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2557
   14.วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 (ด่วนมากที่สุด)    
  ประกาศกำหนดวันขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 18 มิ.ย.2557 คลิก
  กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • พระภิกษุ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
  ปริญญาบัณฑิต
 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะโบราณคดี
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะดุริยางคศาสตร์
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2557
   15.การขอเอกสารออนไลน์ - นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษา วิทยาเขตฯเพชรบุรี และ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ขอเอกสารออนไลน์ และจะขอรับเอกสารด้วยตัวเองที่ กรุงเทพมหานคร (กองบริการการศึกษา วังท่าพระ) ***ให้นักศึกษา เลือกสถานที่รับเอกสาร 1:วังท่าพระ เท่านั้น *** (ถ้าไม่เลือกรับเอกสารที่ 1:วังท่าพระ นักศึกษาต้องไปรับเอกสารที่วิทยาเขตต้นสังกัด)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา วังท่าพระ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2557
   16.นักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาใหม่สังกัดคณะวิชาใน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (คณะสัตวศาสตร์ฯ /คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนแล้ว โปรดเข้าไปดูรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ที่หน้าเว็ปไซต์ www.pitc.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2557
   17.ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษา ปี 5 ขึ้นไป สาขาวิชาชีพครู 6 สาขาวิชา +
  ปี 3 ขึ้นไป สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ

  ลบข้อมูลการลงทะเบียน > 16 มิ.ย. 57
  ถอนติด W > 3 มิ.ย. - 11 ส.ค. 57
  สอบปลายภาค > 8 - 20 ก.ย. 57

  นักศึกษาทั่วไป (ยกเว้น ปี 5 ขึ้นไป สาขาวิชาชีพครู 6 สาขาวิชา +
  ปี 3 ขึ้นไป สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ)

  ลงทะเบียน > 16 ก.ค. - 17 ส.ค. 57
  เพิ่ม - ถอน > 18 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
  ลบข้อมูลการลงทะเบียน > 15 ก.ย. 57
  ถอนติด W > 2 ก.ย. - 10 พ.ย. 57
  สอบกลางภาค > 4 - 18 ต.ค. 57
  สอบปลายภาค > 8 - 20 ธ.ค. 57
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2557
   18.ประกาศ…แจ้งการเปิดรายวิชา 554 101 สมุนไพรพื้นฐาน (เภสัชศึกษาทั่วไป สำหรับนศ.นอกคณะวิชา) ภาค 1/2557 (ด่วนมากที่สุด)    
  ด้วยภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ จะทำการเปิดรายวิชา 554 101 สมุนไพรพื้นฐาน (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2552) (6 ปี) ให้กับนักศึกษานอกคณะวิชาฯ โดยจะเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเปิดจำนวนรับนักศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่เกิน 150 คน และหากมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 30 คน จะทำการปิดรายวิชาต่อไป ทั้งนี้ มีกำหนดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.40 น.
  ประกาศโดย   คณะเภสัชศาสตร์   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2557
   19.ประกาศ…ตาราง Brief Lab. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
  1. รายวิชา 513 103 General Chemistry Laboratory I
  2. รายวิชา 513 105 General Chemistry Laboratory
  ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2557
   20.ประกาศ...แจ้งการเปิดสอนรายวิชา 511 103 Calculus for Biological Scientists (ด่วนมากที่สุด)    
  ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะทำการเปิดสอนในรายวิชา 511 103 Calculus for Biological Scientists (หลักสูตร พ.ศ. 2551) ให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 และจะทำการเปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาต้น ของแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น
  ประกาศโดย   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2557
   21.การลงทะเบียนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ด่วนมากที่สุด)    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2557
   22.ประกาศเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ด่วนมากที่สุด)    
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
   23.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
 • สำหรับ Android จะตามมาเร็ว ๆ นี้
 • สำหรับอาจารย์รอการพัฒนาในช่วงเวลาต่อไป
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   24.Facebook Page ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
  ติดตามข่าวสารต่างๆ ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/edsSUsanamchan

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   25.สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรีที่ขอหนังสือสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป นักศึกษาไม่ต้องนำรูปถ่ายมาให้ เนื่องจากแบบฟอร์มการขอหนังสือสำคัญไม่มีการติดรูปถ่าย
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2556
   26.เมนู "ผลการศึกษา"    
  หากนักศึกษายังไม่ได้ทำการประเมินผู้สอน ผลการศึกษาที่ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเครื่องหมายคำถาม ? ปิดเกรด นักศึกษาจะมองไม่เห็นเกรดจนกว่านักศึกษาจะทำการประเมินผลผู้สอนวิชานั้น ๆ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2556
   27.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชา
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   28.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   29.NEW MSG    
  NEW MSG
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2557
   30.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (สนามจันทร์ + เพชรบุรี)    
  1. หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน


  2. ข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
  (สำหรับนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษ)


  3. ระเบียบ/ประกาศว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ
  3.1 นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา
  3.2 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ
  3.3 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการวิทย์เพิ่มพิเศษ

  3.4 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

  3.4.1 เภสัชเพิ่มพิเศษ

  3.4.2 International Program และร้านยาคุณภาพ
  3.4.2.1 ฉบับที่ 1
  3.4.2.2 ฉบับที่ 2

  3.4.3 รับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง

  3.5 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โครงการเทคโนเพิ่มพิเศษ
  3.6 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน)
  3.7 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2557
   31.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (วังท่าพระ)    
  1. หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน


  2. ข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
  (สำหรับนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษ)


  3. ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ
  3.1 นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
  3.2 นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์

  3.3 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
  3.3.1 ฉบับที่ 1
  3.3.2 ฉบับที่ 2
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2557
   32.ติดต่อสอบถาม    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2553
   33.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   34.หลักเกณฑ์การสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ    
  ราชบัณฑิตยสถานออกประกาศหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อใช้ในการเขียนนามศัพท์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

  Download
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2551
   35.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   36.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:sumpunyu@su.ac.th , Graduate School:fha_faa@hotmail.com