เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด   
  ประกาศเรื่อง
 1.รับบัตรนักศึกษา (คณะจิตรกรรม, สถาปัตย์, โบราณคดี,มัณฑนศิลป์) วังท่าพระ (ด่วนมากที่สุด)    
ให้นักศึกษามารับบัตรนักศึกษา ในวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2557 ที่ห้องโถงล่าง หอประชุม ม.ศิลปากร เวลา 09.00 - 15.00 น. เตรียมบัตรประชาชนมาด้วย ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2557
 2.นักศึกษาคณะจิตรกรรม ชั้นปีที่ 1 ขาดเอกสาร Transcript (วังท่าพระ) (ด่วนมากที่สุด)    
01570009 น.ส.จุฑาภัทร /10 นายฉัตรชัย/29 น.ส.ธนนันท์/44 น.ส.ปาณิธาน, 45 นายพงศ์เทพ/ 68 น.ส.ลักษิกา/ 93 นายเสฏฐวุฒิ/ 97 น.ส.อาภัสรินทร์(รหัส09, 029,045.093 Transcript ไม่สมบูรณ์) (รหัส 044,068 ขาดหน้า 2) รหัส097 ขาดTranscript 2 ชุด) นำส่งกองบริการ ชั้น 2 โดยด่วน ติดต่อพี่น้องคะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2557
 3.คณะสถาปัตย์/คณะโบราณชั้นปีที่ 1 Transcript ไม่สมบูรณ์ (วังท่าพระ) (ด่วนมากที่สุด)    
02570062 Transcript ไม่สมบูรณ์, คณะโบราณคดี 03570028, 03570078, 03570086, 03570092, 03570205 Trascript ไม่สมบูรณ์) ติดต่อ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 ติดต่อพี่น้องคะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2557
 4.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (ด่วนมากที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/withdrawdocuments.asp หรือคลิกที่เมนู "เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน" ทางด้านซ้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
 5.รายชื่อนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
Click เพื่อดูรายชื่อ

ส่งเอกสารที่สำนักงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ด่วนที่สุด!!!!!!!!!!!!!
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2557
 6.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอักษร วิทย์ และเภสัช (ด่วนมากที่สุด)    
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน/เพิ่ม/ถอน ในภาคการศึกษาสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ แล้ว) สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลการศึกษา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเบื้องต้นให้ก่อน ทั้งนี้ตามปฏิทินการศึกษากำหนดให้ส่งคำร้องได้ภายในวันที่ 26 กันยายน 2557 (กรณีขอจบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557)

ขั้นตอนง่ายๆ ในการส่งคำร้องฯ มีดังนี้
1. ดาวน์โหลดและพิมพ์คำร้องจากเว็บ reg << Download >>
2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลในเว็บ reg ด้วย)
3. นำคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อลงนามเห็นชอบ
4. นำคำร้องมาส่งที่กองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ โดยให้ลงนามในสมุดที่จัดเตรียมไว้ให้ (จะมีตะกร้าสำหรับส่งคำร้องแยกตามคณะ)

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะอักษร วิทย์ และเภสัช เพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกชัย โทร. 0-3425-3840-4 ต่อ 22308 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
 7.ประกาศ…สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือส่งไม่ครบ รีบส่งเอกสารดังกล่าวมาที่กองบริการการศึกษา ด่วนที่สุด มิฉะนั้นจะถูกล็อกระบบไม่ให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 8.การขอเอกสารออนไลน์ - นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษา วิทยาเขตฯเพชรบุรี และ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ขอเอกสารออนไลน์ และจะขอรับเอกสารด้วยตัวเองที่ กรุงเทพมหานคร (กองบริการการศึกษา วังท่าพระ) ***ให้นักศึกษา เลือกสถานที่รับเอกสาร 1:วังท่าพระ เท่านั้น *** (ถ้าไม่เลือกรับเอกสารที่ 1:วังท่าพระ นักศึกษาต้องไปรับเอกสารที่วิทยาเขตต้นสังกัด)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา วังท่าพระ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2557
 9.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
 • สำหรับ Android จะตามมาเร็ว ๆ นี้
 • สำหรับอาจารย์รอการพัฒนาในช่วงเวลาต่อไป
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   10.Facebook Page ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
  ติดตามข่าวสารต่างๆ ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/edsSUsanamchan

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   11.เมนู "ผลการศึกษา"    
  หากนักศึกษายังไม่ได้ทำการประเมินผู้สอน ผลการศึกษาที่ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเครื่องหมายคำถาม ? ปิดเกรด นักศึกษาจะมองไม่เห็นเกรดจนกว่านักศึกษาจะทำการประเมินผลผู้สอนวิชานั้น ๆ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2556
   12.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชา
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   13.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   14.ติดต่อสอบถาม    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2553
   15.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   16.หลักเกณฑ์การสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ    
  ราชบัณฑิตยสถานออกประกาศหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อใช้ในการเขียนนามศัพท์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

  Download
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2551
   17.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   18.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:sumpunyu@su.ac.th , Graduate School:fha_faa@hotmail.com